Hizkuntz kontuak

ATRIXUN, Euskaltzaindiaren hiztegian ez dagoen hitza