7. Hain berdin, hain ezberdin9. eta 10. Proben ereduak