• 08. ikastunitatea: BERANDU BAINO LEHEN

07. ikastunitatea: JOAN ETA ETORRI09. ikastunitatea: DENOK GARA EKONOMIA-ERAGILE