05. ikastunitatea: DIOTENA DIOTELA07. ikastunitatea: JOAN ETA ETORRI