Anitz gauza gauza asko baita

Argitaratua: asteartea, 18 iraila 2018, 10:55
Iñaki Villoslada

Ez erabili eleanitz multilingüe (edo poliglota) gaztelaniazko adjektiboaren adiera emateko, anitz zenbatzailea baita; erabili eleaniztun. Ildo beretik: aldeanitz*, e. aldeaniztunbalioanitz*, e. balioaniztun; eta abar.

Bakar adjektiboarekin osaturikoak, ordea, guztiz zilegi dira, eta ondo osatuta daude, beraz, honako hitz elkartu hauek: elebakar, aldebakar, aldebakarreko (unilateral)zelulabakar, kolorebakar, adierabakar, gurasobakar

Noski, goian esandakoa anitz dela eta, –behar denean– multi- aurrezkiari bidea itxi gabe doa, Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuko lantaldeak emandako arrazoibideei jaramon eginda multidimentsional hitza onartu zuenean:

“Erdarazko multi- + adj. osaerako batzuk ordezka litezke iz. + -aniztun (ez -anitz) osaerakoez (hitz bakarraz ordezkatu nahi denean, alegia), baina zaila dirudi beti hala egitea, eta inoiz hobe izan liteke mailegua erabiltzea, mugak ilun badaude ere”.


Informazio osagarria:

Hiztegi Batua

31 eskutik