Zutabe 3

Argitaratua: osteguna, 22 abendua 1983, 2:05
Zutabe 3 alearen aurkezpena

Zutabe 3 alearen aurkezpena

 • Argitalpenak
 • Sortua: 21 abendua 1983
 • Bisitak: 201
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Zutabe 3 alearen aurkezpena

Gai monografikoa

HABE 1981-1983: Bi urte euskararen irakaskuntzan

 • Didakteka
 • Sortua: 21 abendua 1983
 • Bisitak: 152
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Badira gertaerak -batzuetan pozgarriak, mingarriak bestetan- egunerokotasunetik ateta eta, denboraren gaindi, iraganera eta etorkizunera begira jartzen gaituztenak. Aukera ezin hobeak izaten dira horrelakoak egindakoa balioesteko batetik eta oraindik eginkizun dagoenari indar berriz ekiteko bestetik.

HABEk bere sorreratik gaurdaino izan du zenbait gertaera bizitzeko egokierarik, eta garrantzitsuenen artean, Ente Autonomo bihurtu duen legearen onespena izan da garrantzitsuena, inolako ezbairik gabe.

Gai monografikoa

Euskaltegi Pilotoak

 • Didakteka
 • Sortua: 21 abendua 1983
 • Bisitak: 138
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Pilototasuna planteatzen denean, honen barruan dautzan alderdi guztiekin (ordutegiaren trinkotasuna, tutoretza, espezializazio-sistemak, programazioaren erritmoa, metodologia, material sorketa, mailakatze egokia, talde lana, taldeen birmoldaketak, ebaluaketa eta azterketak ... ), horretarako zentro bat egin beharra derrigorrezkoa da.

Gai monografikoa

Ikastaro Trinkoak

 • Didakteka
 • Sortua: 21 abendua 1983
 • Bisitak: 166
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

HABEk hasieratik gogor jokatu zuen ikastaro intentsiboen alde. Bost hilabetekoak eta egunero sei ordukoak (bost ordu errealekoak) jarri genituen martxan. Zein arrazoi zeuden hain gogor jokatzeko? Kontuan izan behar da ordura arte ez zegoela, hemen behintzat, horrelako esperientziarik.

Euskal Herria berreuskalduntzeko premia hain latza izanik, ezin ibil gaitezke euskara ikasteko prozesua etengabe luzatuz. Laburtu egin behar zen prozesu hori: zenbat eta intentsiboagoak izan ikastaroak hainbat eta azkarrago ikasten da.

Gai monografikoa

Material didaktikoa eta ikasgaiak

 • Didakteka
 • Sortua: 21 abendua 1983
 • Bisitak: 171
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Programazioa edukien arabera burutu da. HABEko programazioa izan dugu eredu. Edukietan ardatz izan diren puntuak honako hauek ditugu: aditza, egiturak eta deklinabidea.

Gai monografikoa

Ikasleen ebaluazioak

 • Didakteka
 • Sortua: 21 abendua 1983
 • Bisitak: 207
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Bi urtetako historia labur honetan gehien kezkatu gaituen arazoetako bat ikasleak neurtzeko ahalik eta sistemarik objektiboena lortzea izan da. Izan ere, HABEren azken helburua Euskal Herriaren berreuskalduntzea biziki azkartzea izanik, ezinbestekoa zitzaigun, eta zaigu, tresna egokiak aurkitzea, erritmo eta programazio jakin bati jarraitu ondoren ikaslea noraino iristen den zehaztu ahal izateko.

Gure iturrietatik

Glotodidaktikaren didaktika: esperientzia bat

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 175
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Aurten emandako ikastaro labur baten berri eman nahi nuke artikulu honetan, interesgarri izan daitekeelakoan berreuskalduntzeko mugimenduan dabiltzanentzat. Ikastaro honen xedea glotodidaktikaren -hizkuntzen irakaskuntzaren- oinarri praktiko batzuk ezagutaraztea zen, eta Udako Euskal Unibertsitatearen barruan burutu zen.

beste iturrietatik

Hizkuntz irakasleentzat ikastaro bat

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 146
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Joan den uztailean Lakuntza Ikastetxeak ingeleseko irakasleentzako metodologi ikastaroa antolatu zuen Donostian. Guk ehun ordutako ikastaro hau egin genuen, ingeles irakaskuntzan erabiltzen den zenbait teknika euskararen irakaskuntzan aplika daitekeen ikusteko.

Gure iturrietatik

Txino hepatitikoaren jokoa

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 162
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan eta euskararen irakaskuntzan, hain zuzen, geure helburu ikaslea pertsona hiztuna bilakatzea badugu, hizkuntz trebetasunak lantzea behar beharrezkoa da. Gure esperientziaren arabera, hasierako ariketaren helburu orokorra mintzamena lantzea bada ere, normalki helburu konkretu bat ere izaten du, berau eduki zehatz baten lanketan gauzatzen delarik.

Euskararen kutxa

Euskal kunplimenduak

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 182
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Euskararen arloan bada sail bat nahiko gutxi jorratua dagoena: eguneroko hizketa eta harremanetan erabiltzen diren kortesiazko esaera eta formulak, alegia. Euskaraz barra-barra erabili izan dira eta oraindik ere erabiltzen dira, baina hor daude inor gutxik jaramon egiten dielarik.

beste iturrietatik

Hizkuntz irakaskuntzarako metodo komunikatibo baten zenbait ezaugarri

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 156
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Lehen begirada batetan badirudi ausartegia dela, baita arroxkokeria ere, oraindik benetan merkatuan salgai ez dagoen material pedagogiko baten zenbait karakteristika adierazi nahi izatea. Gertuxeagotik begiratuz gero, ordea, horretan inolako ausardiarik ez dago. Izan ere, hizkuntz irakaskuntzak erakusten duenez, material didaktikoa azpian dautzan joera teoriko handi batzuen atzetik etortzen da beti: metodoek ez diete aurrea hartzen, baizik eta jarraitu egiten diete pentsamendu teorikoaren korronteei, eta nolabaiteko atzerapena nabarmenduz gainera.

Ama-hizkuntza

Euskal alfabetatzearen historia zirriborratuz

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 158
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Lerrook eskatzean, pozik eman dut baietza. Komeriak lana biribiltzeari ekitean izan ditut: alde batetik, ikuspegi zehatz samarra ernan nahia eta datuak falta askotan, eta gauzak behar bezala matizatzeko, lerro-ilara laburregira mugatua, bestetik.

Beste iturrietatik

Soziolinguistikaz Euskal Herrian

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 147
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Hala-holako beldurrez zientifikoen «gizatalde zantarrean» egoteaz ari zitzaigun Mitxelena behin. Gaur egun, estera, denok zientifiko eta, gainerakoen gain, soziolinguista garenez, lizentzi bekit Euskal Herrian egindako zenbait idazlanez solas egitea.

Gure iturrietatik

Irakaskuntzako ikusketa

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 249
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Alfabetatze eta euskalduntze mugimendua hedatzen eta eratzen doan neurrian, premia eta zeregin berriekin topo egiten dugu. Egoera berriak irtenbide eta erantzun berriak eskatzen ditu. Hauek moldatzerakoan, ez dago zertan dena asmatzen ibili beharrik, lehendik arlo berdintsuetan emandako urratsek ezer gutxi balio balute bezala.

Gure iturrietatik

Gure mundutxoa 3

 • Didakteka
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 212
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

"Euskaraz" Euskara telebístaz íkasteko programa

"Euskera" aldizkaria berralgitaratzeaz

HABEren lan eta material berriak

Amerikanoak euskalduntzen

1982-1983. Ikasturteko subentzloak

Gure iturrietatik

Iritziak 3

 • Argitalpenak
 • Sortua: 22 abendua 1983
 • Bisitak: 189
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Alfabetatzearen mailaketa

Euskara sakondu efa euskal sena berreskuratu beharra

"Follow me" metodoa eta urrutiko itxaurren lilura

Euskal letren zirkotik, xalotasunez