Zutabe 9

Argitaratua: igandea, 15 abendua 1985, 4:20
Zutabe 9 alearen aurkezpena

Zutabe 9 alearen aurkezpena

 • Argitalpenak
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 168
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Zutabe 9 alearen aurkezpena

Gai monografikoa

Hizkuntza bizia irakatsi

 • Didakteka
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 128
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Lehenengoz eta behin esan beharra daga ez dagoela irakaskuntzaren alorrean bakarra izango den metodorik. Izan ere, errentagarritasunik handiena lortzeko, irakasleak aldaera asko eduki behar du kontuan etenik gabe -bere nortasun propioa lehenengo horien artean-, eta aldaera horiek mugatuko dute irakaskuntzako une bakoitzean eduki beharko duen jarrera. Lan honetan, beraz, ohar orokorrak egingo ditugu, batzuetan, argibide gisa, egoera jakin batzuetarako aplikazioak azalduko badira ere.

Gai monografikoa

Euskalduntzearen programazioa, langaiak eta ebaluazioa hezkuntza ez-formalean

 • Didakteka
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 173
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Ezer baino lehen, koka dezagun geurea gai orokorraren barnean eta zehatz dezagun bere edukia; bi gaiak, orokorra («Euskara irakasteko metodoak») eta gurea, («Euskalduntzearen programazioa, langaiak eta ebaluazioa hezkuntza ez-forrnalean») ez baitatoz bat beren edukietan. Izan ere, batetik, euskararen irakaskuntza ez baita ez euskalduntzearekin, ez hezkuntza ez-formalean agortzen; bestetik, berriz, programazioa, langaiak eta ebaluazioa ez baitira metodoen eremura mugatzen.

Gure iturrietatik

Goiherriko Euskal Eskola eta euskararen irakaskuntza

 • Didakteka
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 146
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Goiherriko Euskal Eskolak bere zentroa edo zuzendaritza Lazkaon dauka. Halere, Goiherriko herri guztietako alfabetakuntzaz eta euskalduntzeaz arduratu izan eta arduratzen da. Berez, jatorria bilatzeko historian aski atzera jo behar bada ere, Goiherriko Euskal Eskolaren erakundetzea 1977an egin zen; orduan hasi zen herri guztietako irakaskuntza koordinatzen Goiherrin.

Irakaskuntza, hasera batean, alfabetakuntzan zentratu zen erabat. Gerora, euskalduntzea nagusitu zen nabarmenki. Halere, alfabetakuntzak indar handia izan du gerora ere. Horren lekuko, han eta hemen, hainbat erakundetan lanean ari den goiherritar jende alfabetatua.

Beste iturrietatik

Metodologiaz

 • Didakteka
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 132
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Bigarren hizkuntza bat ikasten hasteko arrazoiak askotarikoak izan daitezke. Motibazio ezberdinen zerrendatzea alde batetara utziz, motibazio (behar) ezberdinek metodologiaren gauzatzean duten intzidentzia azpimarratzea interesatzen zaigu oraingo honetan.

Beste iturrietatik

lrakastordu barneko lkastaro trinkoak

 • Didakteka
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 125
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak IRALE programa sortu aurretik, maisu-maistren euskalduntze-alfabetatu beharraz ohartua zen Eusko Kontseilu Nagusia. Honela 1978-79 ikasturtean bertan euskara irakastorduz kanpora ikasi nahi zuten OHOko irakasleentzat subentzio sistema eratu zuen HEZI (lCE)en bidez.

lkasketari talde bereziak eratzen ziren gehienbat, hau da, irakaslez osaturikoak, nahiz banaka batzuk bestelako herritarrez osaturiko taldeetan integratu.

Gure iturrietatik

Irratiko berri-emanaldiez baliatuz

 • Didakteka
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 137
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Irratia gugandik gertu daga, denon eskura. Lerrootan euskararen irakaskuntzan irratia erabiltzeko iradokizun batzu emango ditut.

Gela irekia

Bidai-agentzien arteko lehia-jokoa

 • Didakteka
 • Sortua: 14 abendua 1985
 • Bisitak: 153
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Lan-proposamena

Bestelako lankidetzak

lrratiko albisteak ahozko ulermena lantzeko bide

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 186
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Klasean irratiko albisteez baliatzeko zenbait teknika deskribatuko da artikulu honetan. Teknika hauek ez daude ohiko ulermen-tekniken antzera eratuak (testua eta galderak) eta, ahal den neurrian, entzumena eta beste hizkuntz trebetasunak elkarrekin integratzea dute helburu.

Bestelako lankidetzak

Programen diseinua: teoriatik praktikara igarotzeko zenbait arazo

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 136
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

ZUTABEren azken alean hizkuntz irakaskuntza formaren inguruan antolatzea baino esanahiaren inguruan antolatzea onuragarriagoa dela pentsarazten duen zenbait arrazoi azaldu zuen David Wilkins-ek. Ikastalde jakin batentzat sillabusa antolatzerakoan semantikaren aldetik jotzen denean sortzen diren arazo batzuk aztertu nahi ditut oraingoan.

Gure iturrietatik

Ebaluazioa eta ikasprozesua

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 192
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Ikasleak hasieratik jakin behar ditu zeintzuk diren lortu nahi ditugun helburuak, hau da, zer jakin beharko duen edota zertarako izan beharko duen gauza prozesu didaktikoa amaitzen denerako. Honetarako komeniko litzateke ikasleari berari ikustaraztea egiten dituen ariketa guztien bidez badoala aurrez ezarritako helburuetarantz.

Gure iturrietatik

Sarrera-froga

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 211
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Ikastaro berri bati hasiera ematen diogunean eta, batez ere, ikasle berriak datozkigunean, ahalik eta talde homogeneoenak lortu behar izaten ditugu, ikastaroari errendimendurik handiena eta aberatsena ateratzeko. Askotan, presaka gabiltzalako edota errazagoa delako, puntu honek eskatzen digun ahalegina eskaintzen ez badiogu ere, Sarrera-Froga guztiz premiazkoa dugu, gorago aipatutakoa lortzeko.

Beste iturrietatik

Eztabaida sortzeko entzumen-ariketak

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 129
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

«Entzumena lantzeko ariketak» artikuluari eman genion hasiera seigarren ZUTABE aldizkarian. Artikulu hartan Penny Ur-rek «Teaching Listening Comprehension» liburuan egindako entzumen-ariketen sailkapena aurkezten genuen.

Bestelako lankidetzak

Gainbegirada bat idazmenari

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 151
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Esanahia duen zenbait ikur zirriborratzeko gaitasuna bezala defini genezake idazmena. Hala ere, hori baino zerbait gehiago da idazmena guretzat. Paper gainean jartzen ditugun ikurrek eraturik egon behar dute, hitzak eta esaldiak atonduz, eta osotasun koherente bat egituratuz testua.

Solasean

Juan Antonio Ollero

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 134
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Juan Antonio Ollero jauna ingeles-katedraduna da Madrileko Hizkuntz Eskola Ofizialean. Hogeiren bat urte daramatza ingelesaren irakaskuntzan murgilduta. Material sortzaile porrokatua izaki, plazaratu dituen lanak (irakurgai, ariketa, kasete, haurrentzat zein helduentzako metodoak) ia hirurogeita hamar izatera iristen dira.

Geure iturrietatik

Gure mundutxoa 9

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 143
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

ltzulpen Salla: 1985

EGArako langaiak. lrakaslearen liburuak

Euskalduntzearen lehen lau urratsetarako sei langai berri kalean

Bizkaiko Euskaltegi libreentzat euskalduntze ikastaroa Bilbon

EGA ikastaroa

lrakasle berrien prestaketarako ikastaroa

lrakurmenari eta mintzamenari buruzko ikastaroak

V Jornadas de didáctica per a professors de catalá pera adults

SEAL-n Batzarrea

Bideoa eta mikroprozesadorea

Multimediazko sistemak eta hizkuntza bat berau agiten den herrialdean ikasten arl den helduaren integrazio soziokulturala

Egilearen eskutik

Entzumen-ariketak gorroto ditut

 • Didakteka
 • Sortua: 15 abendua 1985
 • Bisitak: 99
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Geure haurtzaroa gogora ekartzen badugu edo geure inguruko txikiengandik gertu egonez gero, ohartuko gara ipuinek umeengan sortzen duten liluraz. «Kontatuko al didazu ipuin bat?» edo «hartu ipuin bat apaletik eta irakur iezadazu» botatzen digute maiz irrikaz umeek. Eta orduantxe has ten da gozamena, ipuina kontatzen hasi orduko umearen aurpegia bat-batean itxuraldatuz.