Homeko zerrenda

Argitaratua: Monday, 8 September 2014, 12:00 PM
 • irakasbil-kudeaketa:
  • irakasbil-kudeaketa
Josu Goikoetxea

Josu Goikoetxea hil da

 • Didakteka
 • Sortua: 24 January 2022
 • Bisitak: 340
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Josu Goikoetxea Arrieta lankidea —Goiko— 65 urte zituela hil da 2022ko urtarrilaren 22an Mungian. Gabriel Aresti euskaltegian aritu zen irakasle; gero, HABEren sorreran parte hartu zuen 1981ean, eta harrezkero bertan lan egin du: Bilboko HABE euskaltegian, Ikuskatzailetzan, Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuan…

Hizkuntza inkusiborako jarraibideak

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila: euskararen erabilera inklusiboa

 • Didakteka
 • Sortua: 14 January 2022
 • Bisitak: 140
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Euskararen erabilera inklusiboa bultzatzeko bi argitalpen plazaratu ditu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak. Alde batetik, "Hizkuntza inklusiboaren jarraibideak" argitalpen laburra. Beste alde batetik, 2022. urterako egutegia, euskara modu inlusiboan erabiltzeko orientabideak jasotzen dituena.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
 • Dokumentu-mota:
  • Post
 • Area of knowledge:
  • Berdintasuna
DOI

DOI identifikatzailea e-Hizpide aldizkarian

 • Argitalpenak
 • Sortua: 17 December 2021
 • Bisitak: 131
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Ez da berria e-Hizpide aldizkarian argitaratzen diren artikuluen erreferentzietan DOI identifikatzaileak ikustea. Orain, aldiz, e-Hizpideko artikuluek eurek ere badute DOIa. Baina, zer da hori eta zertarako balio du?

 • Atala:
 • Egilea:
  • Hizpide / e-Hizpide
 • Dokumentu-mota:
  • Post
e-hizpide

e-HIZPIDE. Artikulugileentzako irizpideak

 • Argitalpenak
 • Sortua: 18 November 2021
 • Bisitak: 3660
 • Iruzkinak: 2
 • Gogokoak: 1

e-HIZPIDE. Artikulugileentzako irizpideak

Ximena Miranda Olea

Helduen irakaskuntza eta lineako taldeen dinamika

 • Argitalpenak
 • Sortua: 14 December 2021
 • Bisitak: 341
 • Iruzkinak: 1
 • Gogokoak: 1

Ikasgelan izaten den sozializazio-giroa: horixe izan daiteke, hain zuzen, pertsona bat helduaroan bigarren hizkuntza ikasteko erakarrita sentitzeko arrazoietariko bat. Horregatik, eskolak urrutiko bihurtzen direnean, parte-hartzaileen arteko elkarreraginerako espazio sozial horri eustea du erronka irakasleak. Horretarako, ezinbestekoa da irakasleen jardunbide egokietara jotzea giro egokia sortzeko, non elkarreragina sustatuko baita. Ikaskuntza-ingurune berri horietan talde osasuntsu eta eraginkorrak eratuz, giro sozial horri eutsi ahalko zaio klase hibridoetan. Hasteko, ikasle-mota horren eta azken aldian gertatu diren aldaketen alde orokor batzuk gogoratu behar dira. Ondoren, proposamen didaktiko batzuk zehaztuko dira.

https://doi.org/10.54512/JOGA7583

 • Atala:
 • Egilea:
  • Miranda Olea, Ximena
 • Dokumentu-mota:
  • e-Hizpide artikulua
 • Area of knowledge:
  • Didaktika
 • e-Hizpide zenbakia:
  • 98
Marga Ibañez-3

Interakziozko feedback zuzentzailea hizkuntzen ikas-irakaskuntzan (I). Gaiaren aurrekariak, zergatik, noiz eta nola zuzendu

 • Argitalpenak
 • Sortua: 3 December 2021
 • Bisitak: 650
 • Iruzkinak: 2
 • Gogokoak: 1

Interakziozko feedback zuzentzailearen eragingarritasuna irakasle gehienen kezka eta arrangura da; ez dira gutxi horri buruz egin diren ikerketak eta diren ikuspegi teorikoak. Oso zabalik dagoen ikerketa-esparrua da; izan ere, ikertzaile eta ikasleen esanetan atzeraelikadura hori emateko erak ez dirudi behar bezain sistematikoa eta koherentea denik. Hedrikson-ek (1978) planteatutako galderek gidatzen dituzte nazioarteko ikerketa gehienak; alegia, zer, nork, noiz, nola eta zergatik eman behar den feedbacka ahalik eta etekin handiena lortzeko. Lan honek ere bost galdera horietatik lau hartuko ditu ardatz eta lehen atal honetan, zergatik zuzendu behar den justifikatuko da; zer zuzendu behar den ere zehazten saiatuko da. Halaber, nola eman behar den aztertuko da. Bukatzeko, noiz zuzendu kezka orokorrari helduko zaio. Galdera horiek erantzunez ikerketa lan honek dituen helburu bietako bati helduko zaio. “Nork zuzendu” galdera lan honetatik kanpo utzi da, irakaslearen esku-hartzea hartu nahi izan delako gune; halere, kideen arteko zuzenketez egin diren ikerketa guztiek aipatzen dituzte berorren balioa eta eraginkortasuna. Lan honek, Barakaldoko Udal Euskaltegian egindako ikerketa baten alderdi teorikoa biltzen du.

https://doi.org/10.54512/APMZ7327

 • Atala:
 • Egilea:
  • Ibáñez Ramos, Marga
 • Dokumentu-mota:
  • e-Hizpide artikulua
 • Area of knowledge:
  • Ebaluazioa
 • e-Hizpide zenbakia:
  • 98
Ruiz & Lopez & Torres

Ebaluazioa hizkuntzen eskoletan. Egiteke dagoen berrikuntza

 • Argitalpenak
 • Sortua: 19 November 2021
 • Bisitak: 521
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Zalantzarik gabe, ebaluazioa da ikas-irakas prozesuetan eragin handiena duen alderdietako bat. Alabaina, eragin handia duen arren, batzuetan irakasle eta ikasleok ez dizkiogu ebaluazioari garrantzi nahikoa eta merezi dituen aukerak ematen. Hori horrela izan daiteke, beharbada, gure sinesmenekin, irakasteko dugun moduarekin, ikasteko dugun erarekin edo, are, gure hizkuntzaren eta komunikazioaren kontzepzioarekin bat datozen tresnak falta zaizkigulako. Edo, beharbada, ebaluazioan pentsatzen dugunean, arreta emaitzetan jartzen dugulako eta ez benetan garrantzitsua den horretan: prozesuan, garapenean; hau da, hazkuntzan eta hazten jarraitzeko motiba-zioan.

Gauzak horrela, artikulu honen helburua da guk sinesten dugun ebaluazioaren nondik norakoak azaltzea: ebaluazio humanizatua da, norbanakoaren faktoreak aintzat hartzen dituena eta berritzailea izateko asmoa duena. Beste era batera esanda, gai da testuinguru ezberdinetara eta sortzen diren beharretara egokitzeko. Halaber, ebalua-zio aktibo eta gogoetatsua da, pertsonala. Ebaluazio hori egitean, parte hartzen duten alderdi guztiek jartzen dituzte ezbaian ikas prozesuen baldintzak eta horiek optimizatzeko moduak, betiere ikasleak motibatu egingo dituen feedback edo atzeraeli-kadura begirunetsua eta askotarikoa erabiliz.

Azkenik, lankidetzako ebaluazioari helduko diogu; izan ere, gure ustez, ebaluazioa indartsuagoa da soziala bada. Hobeto ikasten dugu gizartean, eta, beraz, askoz hobeto ebaluatuko dugu ebaluazioaren alderdi soziala aintzat hartuta, horretarako, ber-dinen arteko babesa eta batera egindako gogoeta sustatuko duten dinamikak erabiliz.

https://doi.org/10.54512/PMWP3182

 • Atala:
 • Egilea:
  • Torres Ríos, Lola
  • Ruiz Torres, Vanessa
  • López Tapia, Francisco Javier
 • Dokumentu-mota:
  • e-Hizpide artikulua
 • Area of knowledge:
  • Ebaluazioa
 • e-Hizpide zenbakia:
  • 98
Eduardo de Ágreda

Antzerki-teknikak ikaskuntza-eragile gisa: rol-jokoa eta antzezpena

 • Argitalpenak
 • Sortua: 5 November 2021
 • Bisitak: 410
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Antzerki-teknikak, oinarri-oinarrian ekintzak imitatzeko printzipioari lotuta daudenez, ikaskuntzaren parte izan dira aspalditik. Are gehiago; pentsa dezakegu «irakaskuntzaren alderdi teatrala» antzinatik egon dela presente, nahiz eta ez den aipatzen ikaskuntzari buruzko lehen iturri bibliografikoetan. Izan ere, irakaskuntzan imitazioa funtsezkoa dela jotzen da gizakiek elkarrengandik ikasten hasi zirenetik, eta, hartara, ez dela nabarmentzeko modukoa. Lerro hauen bidez, mota horretako baliabideei buruzko datu batzuk emango dira, lehen eta bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan noiz eta nola erabili diren argitzeko. Amaitzeko, teknika horietako bi garatuko dira (rol-jokoa eta antzezpena), bigarren hizkuntzako ikasleekin erabil daitezen; zenbait adibide emango dira, eta antzerki-teknikek zer onura dakartzaten eta hizkuntzen eskoletan teknika horiek aplikatzeko zer urrats eman behar diren azalduko da.

https://doi.org/10.54512/GYZV4354

 • Atala:
 • Egilea:
  • de Ágreda Coso, Eduardo
 • Dokumentu-mota:
  • e-Hizpide artikulua
 • Area of knowledge:
  • Didaktika
 • e-Hizpide zenbakia:
  • 98
Vicenta Gonzalez Argüello

Bigarren hizkuntzen klaseetako plangintza: hiru aldiko narratiba

 • Argitalpenak
 • Sortua: 6 October 2021
 • Bisitak: 627
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Gizartean, narratibak beti izan dira presente; batez ere, irakaskuntza-eremuan. Hauxe da gure proposamena: ikasleak narratiba horiek eraikitzeko lanetan inplikatzea, gehiago motiba daitezen ikasprozesuan. Horretarako, eskola-plangintzak diseinatzea izango da irakaslearen rola, narrazio-egitura argiak segi ditzaten, ezusteko norabide-aldaketa eta guzti, ikasleek erabakiak hartu eta hipotesiak prestatu behar izan ditzaten, emaitza posibleak aurkitzeko ikasgelan guztien artean lantzen ari diren istorioari. Eskola-plangintzak diseinatzeko ideiez aparte, joko batzuk ere aurkeztuko ditugu, ikasgelan erabili ohi direnak, nahiz eta ez diren sortu bigarren hizkuntzak irakasteko.

https://doi.org/10.54512/ZBDA9353

 • Atala:
 • Egilea:
  • González Argüello, Vicenta
 • Dokumentu-mota:
  • e-Hizpide artikulua
 • Area of knowledge:
  • Didaktika
 • e-Hizpide zenbakia:
  • 98
The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education

Hizkuntzaren irakaskuntza eleaniztunari buruzko nazioarteko argitalpen berri bat

 • Didakteka
 • Sortua: 13 December 2021
 • Bisitak: 286
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

ALTEren bitartez jakin dugu liburu mamitsua honen berri: The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education eskuliburua. Editoreek beraiek nabarmentzen dute eleaniztasunari buruzko lehen argitalpen osoa dela, eta eleaniztasunak hizkuntzaren irakaskuntzan eta gizartean duen izaerari, irismenari eta potentzialari buruzko dimentsio anitzeko hausnarketa eskaintzen du.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Piccardo, Enrica
  • Germain-Rutherford, Aline
  • Lawrence, Geoff
 • Dokumentu-mota:
  • Liburua
  • Albistea
 • Areas of knowledge:
  • Curriculuma
  • Ebaluazioa
  • Didaktika
10 minututan

"10 minututan" podcasta

 • Didakteka
 • Sortua: 10 December 2021
 • Bisitak: 211
 • Iruzkinak: 1
 • Gogokoak: 1

2018an jarri zen martxan "10 minututan" podcasta. Dagoeneko 5. denboraldia amaitzen ari da, eta tartean, hainbat aldaketa egin dira. Pedagogia eta teknologia uztartzen ditu saioak, teknopedagogia alegia. Izenak iradokitzen duen bezala, saio labur eta biziak dira, 15 minutu ingurukoak. https://10minututan.buzzsprout.com/275242 estekari jarraikiz kapitulu guztiak entzuteko aukera.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Goñi Eizmendi, Maite
 • Dokumentu-mota:
  • Bideoa / Entzungaia
  • Post
Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza

Irakasleen prestakuntza gogoetatsua, hezkuntza berritzeko giltza

 • Didakteka
 • Sortua: 1 December 2021
 • Bisitak: 532
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 0

Irakasleen prestakuntza gogoetatsuaz hausnartzeko, liburua argitaratu dute Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko hiru ikertzailek: https://www.mondragon.edu/eu/-/irakasleen-prestakuntza-gogoetatsua-liburua.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Mondragon Unibertsitatea
  • Perez Lizarralde, Karmele
  • Azpeitia Eizagirre, Agurtzane
  • Ozaeta Elorza, Arantza
 • Dokumentu-mota:
  • Liburua
  • Albistea
 • Area of knowledge:
  • Didaktika
Ainara Maya Urroz

Kolore, kolore...

 • Didakteka
 • Sortua: 29 November 2021
 • Bisitak: 394
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Blanca Urgellek Berria egunkarian idatzitako iritzi-artikulu baten harira, euskarazko kolore-izenak ditugu hizpide. Mundua ikusteko era da koloreak hitzez adieraztea, eta hizkuntza bakoitzak bere modua du. Zein dira oinarrizkoak? Zer berezitasun dute?

 • Atala:
 • Egilea:
  • Maya Urroz, Ainara
 • Dokumentu-mota:
  • Post
 • Area of knowledge:
  • Lenguage
 • Hizkuntza-arloa:
  • Linguistics
Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu: hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai

"Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu: hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai" liburua

 • Didakteka
 • Sortua: 12 November 2021
 • Bisitak: 390
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

"Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu: hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai" liburua eman du berriki argitara Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzuak. Leire Diaz de Gereñu, Ibon Manterola eta Inés M. García Azkoaga irakasleek bideratu dute lan hau.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Manterola Garate, Ibon
  • Diaz de Gereñu Lasaga, Leire
  • García Azkoaga, Inés M.
 • Dokumentu-mota:
  • Post
 • Area of knowledge:
  • Curriculuma
MCER VC azala

"Marco común europeo. Volumen complementario" argitalpena

 • Didakteka
 • Sortua: 8 October 2021
 • Bisitak: 320
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

“Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario” argitalpena plazaratu berri du Cervantes institutuak. Paperezko argitalpenaz gain, sarean ere badago Centro Virtual Cervantes webgunean eta 2021eko irailean egin dute aurkezpenaren bideoa ikusgai jarri dute. Espero dugu euskarazko bertsioa ere laster izango dugula eskuartean.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Instituto Cervantes
 • Dokumentu-mota:
  • Albistea
  • Post
Erreferentea

Ebaluatzeko garaian, erreferenteak: normotipoak

 • Didakteka
 • Sortua: 4 October 2021
 • Bisitak: 258
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Ebaluatu ahal izateko erreferentzia bat behar dugu, neurketan jasotako datuak konparatzeko erabiliko den erreferentea: normotipoa. Hau da, ikasleek bereganatua dutena ebaluatzeko eta irizpena osatzeko konparabidean erabiliko den elementua,

 • Atala:
 • Egilea:
  • Txabarri, Luis Mari
 • Areas of knowledge:
  • Curriculuma
  • Ebaluazioa
Euskararen herria ehuntzen unitate didaktikoak

"Euskararen herria ehuntzen" unitate didaktikoa sarean

 • Didakteka
 • Sortua: 1 October 2021
 • Bisitak: 689
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Iragan irailaren 21ean, "Euskararen herria ehuntzen" unitate didaktikoaren aurkezpen telematikoa egin zuten Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak eta Euskaltzaindiak.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Euskaltzaindia
  • Ikastolen Elkartea
 • Dokumentu-mota:
  • Albistea
 • Area of knowledge:
  • Didaktika
Uxue Zalbidea Olabarri

Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi_Monografiak 5

 • Argitalpenak
 • Sortua: 17 September 2021
 • Bisitak: 552
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Lehengoan iragarritakoari jarraikiz, e-Hizpide aldizkarian ere monografien ildoari ekitea erabaki da. "Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi" da lehendabizikoa. Hala, Uxue Zalbidea Olabarrik helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bekaldian 2018 eta 2019an HABEn egindako ikerketaren emaitza duzu Monografiak 5 honetan, aldez aurretik e-HIZPIDE aldizkariaren 94. zenbakian argitaratutako artikulua osatu eta ikuspegi osoagoa emateko asmoz.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Zalbidea Olabarri, Uxue
 • Dokumentu-mota:
  • Zutabe/Hizpide/e-Hizpide monografikoa
 • Areas of knowledge:
  • Curriculuma
  • Ebaluazioa
 • Saila e-Hizpide / Hizpide / Zutabe:
  • Gai monografikoa
HEOC 2021

HEOC (Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma): 2021eko argitalpen eguneratua

 • Didakteka
 • Sortua: 18 August 2021
 • Bisitak: 762
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

2015eko uztailaren 22ko Agindu bidez indarrean jarritako Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren bigarren argitalpena da hau, 2015eko lehen argitaraldian atzemandako okerrak zuzenduta eta eguneratuta.

 • Atalak:
 • Egilea:
  • Txabarri, Luis Mari
  • Elosegi, Lourdes
  • Maiz, Agurtzane
  • Gonzalez de Txabarri, Joxe Joan
  • Agirre, Hasier
  • Larramendi, Aitziber
 • Dokumentu-mota:
  • Liburua
  • Curriculuma
 • Area of knowledge:
  • Curriculuma
 • Curriculum-arloak:
  • HABE
Cassany_El arte de dar clase

Daniel Cassany: "El arte de dar clase (según un lingüista)"

 • Didakteka
 • Sortua: 22 June 2021
 • Bisitak: 587
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

Gurean ezaguna den Daniel Cassanyren “El arte de dar clase (según un lingüista)” liburua plazaratu da 2021eko urtarrilean. Zehatza izan arren, irakurterraza da. Bere hitzetan, irakasle hasiberriarentzat lagungarria izatea espero du eta, aldi berean, hausnarketarako pizgarri eskarmentua duenarentzat. Izan ere, egunero irakasleak egiten duen hainbat galderari erantzun nahi izan dio aditu katalanak, eta, horregatik, pista, gako eta baliabide ugari aurkituko ditu irakurleak.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Murua Anzola, Iñaki
  • Cassany, Daniel
 • Dokumentu-mota:
  • Liburua
  • Post
 • Area of knowledge:
  • Didaktika
Entender y utilizar el MCER

"Entender y utilizar el Marco europeo de referencia desde el punto de vista del profesor de lenguas" liburua

 • Didakteka
 • Sortua: 18 May 2021
 • Bisitak: 512
 • Iruzkinak: 0
 • Gogokoak: 1

2020an eman da ingelesez (eta frantsesez) argitara Europako Erreferentzia Marko Bateratua osatzera etorri den lana, 2018an behin-behineko bertsio bat zabaldu ondoren. Aurten plazaratuko da euskarazko bertsioa (baita gaztelaniazkoa ere). Edonola ere, liburu osagarri berriak ez du ordezkatzen 2001eko Markoa. Horregatik, 2007an argitaratutako liburu baten erreseina dago sarrera honetan; Susana Llorián da idazlea. Bestalde, aipagarria ere bada aditu berak HABEk antolatutako ikastaro bat eman zuela Bilbon gaiaz.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Llorián González, Susana
 • Dokumentu-mota:
  • Liburua
“Cómo promover una autoevaluación útil y gratificante” webinario edo webmintegia

Autoebaluazio baliagarria eta atsegina sustatzeari buruz

 • Didakteka
 • Sortua: 12 April 2021
 • Bisitak: 818
 • Iruzkinak: 1
 • Gogokoak: 1

“Cómo promover una autoevaluación útil y gratificante” webinario edo webmintegia antolatu zuen Mondragon Unibertsitateak 2020ko maiatzean; Neus SanMartí izan zen hizlaria. Didaktikan aditua dugu, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko katedratiko izan ondoren, irakasle emeritua da egun.

 • Atala:
 • Egilea:
  • Maya Urroz, Ainara
  • SanMartí, Neus
 • Dokumentu-mota:
  • Post
 • Area of knowledge:
  • Ebaluazioa
HABE liburutegia

Zer egin dokumentuak eskuratzeko? Informazio-iturriak eta dokumentu-hornitzaileak

 • Didakteka
 • Sortua: 28 April 2020
 • Bisitak: 939
 • Iruzkinak: 1
 • Gogokoak: 1

Artikuluen pisua gero eta handiagoa da informazio-iturri gisa. Hau honela, Inguma eta Dialnet bezalako datu-base espezialduak dira oinarrizko tresna artikulu-zientifiko bila dabilenarentzat. Ildo berari jarraikiz, artikuluen eskaria nagusitzen ari da liburutegiei eskatzen zaien zerbitzuen artean. Eta, kontuan izan, HABE Liburutegiak, publikoa eta espezializatua izanik, euskararen didaktika eta, oro har, bigarren hizkuntzen didaktikaren alorreko dokumentazioaren bila dabilenari zerbitzu telematikoak ere eskaintzen dizkiola, nor bere etxe edo bulegotik, dokumentuak eskatu eta jasotzeko zerbitzua, alegia

 • Atala:
 • Egilea:
  • Irizar, Imanol
  • Oliveri, Oihane
 • Dokumentu-mota:
  • Post