Irakasbileko glosategia


Irakasbileko glosategia

Consultez le glossaire à l'aide de cet index

Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout

A

Andragogia

Helduei ikasten laguntzeko artea eta zientzia. Helduen hezkuntzaren teoria, prozesuak eta teknologia.

Lien vers l'article : Andragogia

Atalase-maila

Europako Kontseiluak erabiltzen du termino hau, hizkuntza arrotz batean abilezia funtzionala lortzeko behar den gutxieneko menderatze-maila adierazteko. Helburu bilakatzen da bigarren hizkuntzen irakaskuntzan, eta hizkuntza erabiliko den egoeren, jardueren, gaien, funtzioen eta hizkuntz-baliabideen arabera dator definitua.

Lien vers l'article : Atalase-maila

N

Normotipoa

Ebaluazio-objektua balioesteko erabiltzen den erreferentea da normotipoa. Hau da, konparabidean irizpen arrazoitua osatzeko erabiliko den elementua. Erreferente hori subjektuarekiko kanpokoa ala barnekoa izan daiteke, eta horren arabera, nomotetikoa ala ideiografikoa izango da ebaluazioa.

Lien vers l'article : Normotipoa