Enuntziatzailea: Zornotzako Barnetegia

Enuntziatarioa: C2 maila eskuratu nahi duena

Erabilera-esparrua: Akademikoa

Generoa: jardun biko ikastaroa (astean aurrez aurreko 2,5 ordu eta 2,5 ordu online)

Xedea: Ikasleei laguntzea C2 mailari dagokion gaitasuna eskuratzen.